Martin Vála: Entropie krávy na hřišti i s kolem / na výletě s babičkou vlakem

Tibet Open House, Školská 28, Praha 1
Vernisáž: 11. 10. 2022 v 19:00
Na vernisáži od 19:30 proběhne performance Iriny Andreevy (Teatr Novogo Fronta)
Výstava potrvá do 31. 10. 2022
Otevírací hodiny Tibet Open House :
úterý – pátek 14:00 – 20:00
sobota – neděle 10:00 – 18:00

„Základním rysem mé tvorby je potřeba intenzity, plnosti a složitá četnost detailů, ve kterých tuším malý samostatný svět plný drobných fascinací. Mám jich celý soubor, který se průběžně mění, a přikládám jim vícečetný interpretační význam. Jsou to detaily v přírodě, masky aut, zábradlí, voda, kola a mnoho dalších. Každý obraz by měl mít svou ucelenou fyzickou energii nesoucí určitou vizi. Mohla by to být zároveň obří kráva v nadživotní velikosti rochnící se v blátě někde v koutě zarostlé zahrady (to je jeden z nočních snů, který provází mojí tvorbu).“ říká Vála o své tvorbě.

Martin Vála tvoří podle daného, stále více komplexnějšího vlastního myšlenkového systému, do jehož bohatství nám skrze své obrazy ale i texty o své tvorbě dává zlomkovitě nahlédnout. Nejnovější díla Martina Vály vznikala převážně v zázemí sdíleného výtvarného ateliéru spolku Barvolam – Studio Barvolam.

Plátna Martina Vály nelze jen tak minout. Je to nejistota toho, co přesně člověk vidí, nebo zahlédl, nebo si myslí že viděl na jeho obrazech a jestli zachytil opravdu to důležité. U velkých pláten rozvržených do několika pohledových vrstev, je uloženo v hlubině jádro obrazů. Jako cibule je obalené několika ochrannými vrstvami, kterými nelze snadno prohlédnout skrz. Nejde zde jen o smyslovou percepci diváka, ale i o duchovní zrak, který se musí aktivovat.

Webové stránky Martina Vály: https://barvolam.cz/umelec/martin-vala

Kontaktní osoba: Otto Kouwen, Barvolam z.s., tel: 724 157 731

Výstavu pořádá Open Tibet House ve spolupráci se spolkem Barvolam a je součástí projektu ART30.2. Zastřešující projekt Spolku Barvolam ART30.2. je finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP, a dále pak Hlavním městem Praha a Ministerstvem kultury České republiky.