Artist Statement

Zviditelnění tvorby neurodivergentních umělkyň a umělců je pro nás v Barvolamu hlavní úkol. Proto pro ně hledáme vhodné příležitosti k vystavení a prezentaci tvorby podle jejich představ.

Vytvoření vztahové roviny mezi umělkyní nebo umělcem a ostatními podílejícími se na projektu, je klíčové. Klademe důraz na individuální práci s jednotlivci. Jde nám především o společné nacházení formy projevu výtvarného „hlasu” jednotlivých umělkyň a umělců. Formy mohou být různé, například animace, dokumentární film nebo výstava.

Pro zúčastněné je to zároveň příležitost zkusit něco nového. Získat kontakt i inspiraci čerpající z dlouhodobého dialogu s profesionální umělkyní nebo umělcem, kteří*ré s vybraným médiem mají více zkušeností.

Kromě hlavního projektu spolupracujeme na vytvoření profesionálního online portfolia pro každou umělkyni nebo umělce. Dále je na rozhodnutí každé*ho z nich, jakou formu prezentace pro svoje dílo zvolí nebo jaký bude další krok k rozvíjení tvorby.

Prvotní inspirací pro projekt Artist Statement bylo setkání umělce Lukáše Palečka s Almou Lily Rayner u Lukáše na zahradě. Tam spolu natočili*y sérii performancí s názvem „Produktová meditace“.

Projekt probíhá od roku 2018. V současné době je hlavním spolupracovníkem Dávid Brna.