Inkluze v umění metodou art facilitace

Inkluze v umění metodou art facilitace je publikace, ve které představujeme naši metodu práce, art facilitaci, jak ji praktikujeme v ateliéru Studio Barvolam. Metody art facilitace nebyly v českém prostředí ještě popsány. Při psaní této publikace jsme vycházeli ze zkušeností z prvních dvou let existence Studia Barvolam (2021-2022), kdy v ateliéru pracovalo celkem pět umělců a osm umělkyň a dva art facilitátoři a pět art facilitátorek. Čerpáme z toho, jak facilitátoři a facilitátorky reflektovali svou práci, i z toho, jak se o ní vyjádřili podporovaní umělci a umělkyně. Dále se inspirujeme projekty v zahraničí, zejména projekty a organizacemi z Islandu, se kterými jsme mohli spolupracovat díky grantu Fondů EHP (Liechtenstein Norway Iceland Grants).

Doufáme, že se tato publikace může stát inspirací pro ty, kteří chtějí využívat podobný přístup ve své práci nebo dokonce založit podobný projekt. O art facilitaci by se mohli zajímat umělci a umělkyně a další pracující v kulturní sféře, kterým není inkluze v umění lhostejná, dále pedagogové a pedagožky, arteterapeuti a arteterapeutky, pracovníci a pracovnice v sociálních službách i rodiče (nebo jiní pečující) lidí s mentálním postižením a nebo na autistickém spektru.

Publikace existuje v tištěné i digitální podobě.
Zájemci o bezplatný tištěný exemplář nás mohou kontaktovat na info@barvolam.cz.
Publikace v PDF lze stáhnout zde.