Barvolam

Jsme malá nezisková organizace. Od roku 2016 vytváříme příležitosti pro setkání a spolupráci mezi neurodivergentními umělkyněmi a umělci a těmi, kteří jsou „postižení” výtvarným akademickým vzděláním. Věříme, že stejně tak, jako je důležité pro neurodivergentní umělkyně a umělce mít možnost rozvíjet kreativitu a svůj výtvarný projev, je to důležité i pro celou naši společnost. Vycházíme z toho, že nejen umělec potřebuje publikum, ale společnost potřebuje být vystavena jedinečné perspektivě, kterou tito neurodivergentní umělkyně a umělci mohou nabídnout.

Chceme podnítit diskuzi o tématech, jako jsou normalita, diverzita a tolerance k jinakosti. Proto jsme zahájili*y nový zastřešující projekt ART30.2., zahrnující všechny naše dosavadní aktivity jako je Jamming nebo Artist Statement. Zásadní pro nás je provoz sdíleného ateliéru – Studia Barvolam, srdce a mozku Barvolamu, kde chceme všechny naše aktivity více prohlubovat a vylepšovat.

Název projektu vychází z článku 30.2. Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Garantuje těmto lidem rozvíjet a využívat jejich tvůrčí, umělecký a intelektuální potenciál.

V rámci projektu spolupracujeme s islandskou organizací List án landamæra (Umění bez hranic). V plánu máme účast na festivalu Umění bez hranic na Islandu, pořádaný organizací List án landamæra.

Projekt je finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP. Dále Hlavním městem Praha a Ministerstvem kultury České republiky. Za spolupráci děkujeme firmám Nielsen a Molotow.

Barvolam je členem Jednoty pro deinstitucionalizaci a jednou z Hate Free zón.

Barvolam, z. s. – Stanovy spolku


Výroční zprávy

Výroční zpráva spolku Barvolam 2022 v PDF  (Rozvaha)

Výroční zpráva spolku Barvolam 2121 v PDF  (Rozvaha)

Výroční zpráva spolku Barvolam 2020 v PDF (Rozvaha)

Výroční zpráva spolku Barvolam 2019 v PDF

Výroční zpráva spolku Barvolam 2018 v PDF  (Rozvaha / Výkaz zisku a ztráty)