Margrét M. Norðdahl: Inkluzivní svět umění – jde jen o rozhodnutí

20. 5. 2022 v 18:00
Studio Barvolam, Školská 28, Praha

Spolek Barvolam vás zve na přednášku Margrét M. Norðdahl s následnou diskuzí. Margrét je odbornicí na inkluzi lidí s nálepkou „mentální hendikep“ nebo „autismus“ do světa umění. Je aktivní v naši islandské partnerské organizaci Umění bez hranic (List án Landamæra). Přednáška je v angličtině, pokud to bude nutné, bude tlumočená do češtiny.

Pokud bychom navrhovali náš vzdělávací systém od počátku, souhlasili bychom s tím, že určitá skupina lidí by neměla přístup k formálnímu uměleckému vzdělání nebo by se nemohla zapojit do uměleckého světa?

Pokud bychom měli možnost vytvářet naše umělecké prostředí od počátku, navrhli bychom ho tak, aby určitá skupina lidí nebyla vidět a nedostala v něm rovné příležitosti?

Pokud je odpověď ano, jde to proti všem společenským smlouvám, na kterých jsme se v moderní době dohodli. Je to v rozporu s etickými standardy, lidskými právy a našimi cíli pro inkluzivní společnost!

Pokud je odpověď ne, měli jsme to již dávno napravit, ale protože jsme to neudělali, nejlepší čas to udělat je právě teď. Zodpovědnost je na nás!
Margrét v této přednášce shrnuje možnosti, které mají lidé s postižením v oblasti umění a výtvarné výchovy. Bude se zabývat výše uvedenými otázkami a prozkoumá, jaké kroky jsou nutné.

Margrét M. Norðdahl je umělkyně a má magisterský titul v oboru učitelství umění. Její magisterská práce je založena na výsledcích kvalitativního výzkumu a zkoumá potenciál lidí s mentálním postižením využít příležitostí v oblasti umění.

Margrét pracuje v umění od roku 2001. Osm let byla manažerkou uměleckého festivalu List án Landamæra (Umění bez hranic). Je učitelkou ve Fjölmennt, centru vzdělávání dospělých – celoživotní vzdělávání pro lidi s poruchou učení. Je vedoucí oddělení výtvarného umění pro osoby se zdravotním postižením na The Reykjavík School of Visual Arts a přednáší na Islandské univerzitě umění.

Margrét je předsedkyní představenstva na uměleckém festivalu v Reykjavíku a členkou představenstva v Safnasafnið – islandském muzeu lidového a outsiderského umění ve Svalbarðsströnd a na festivalu Umění bez hranic. Na toto téma již dříve přednášela na různých platformách umění, vzdělávání a handicapu. Za svou angažovanost v této oblasti jí byla udělena Reykjavícká cena za lidská práva spolu s Uměním bez hranic a několik dalších cen.

Akce je součástí projektu ART30.2. finančně podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP.