Článek Být umělcem je lidské právo

Otto Kouwen napsal článek o Barvolamu. Napsal, co Barvolam dělá a kdo tam chodí. Zamyslel se nad tím, jaké mají lidé s mentálním znevýhodněním nebo autismem překážky v životě. Také psal o tom, jak je pro ně těžké stát se umělci. To se Barvolam snaží změnit.

Barvolam pracuje podle Úmluvy o právech lidí se zdravotním postižením. Tato Úmluva je mezinárodní zákon. Úmluva říká, že lidé s postižením mají také právo být umělci. Mají právo, aby k tomu dostali příležitost.

Otto článek napsal pro setkání Art Brut, které proběhlo v roce 2021 v Brně. Na setkání se mluvilo o umělkyních a umělcích, kteří mají mentální znevýhodnění.

O Úmluvě si můžete přečíst zde.