Podpořte Barvolam!

Barvolam poskytuje umělcům a umělkyním s intelektovým postižením nebo na autistickém spektru prostor na tvorbu,

 

 

prezentuje jejich tvorbu

a buduje mosty mezi nimi a světem současného umění.

Na našich inkluzivních výtvarných workshopech propojujeme lidi z nejrůznějších společenských skupin

a podporujeme kreativitu všech věkových kategorií.

Přitom jsme si vědomi lidskoprávních aspektů naší práce a děláme osvětu o právech osob se zdravotním postižením.

V roce 2021 jsme zahájili provoz ateliéru Studio Barvolam, kde podporujeme 11 neurodivergentních umělců a umělkyň. První dva roky jsme neměli problém platit náklady na něj díky dotaci z Fondů EHP (Iceland Liechtenstein Norway Grants). Od té doby, kdy tento grant skončil, je velký problém projekt dále financovat. Dotace, které dostáváme, pokrývají jen zlomek naších nákladů. Proto se obracíme na vás. Pravidelný měsíční dar umožňuje našim podporovaným umělcům a umělkyním pokračovat v tvorbě, čímž bude svět zas trochu hezčí. I jednorázový dar nám pomůže. Děkujeme všem, kteří se rozhodnou přispět!