Marie Kůsová

narozena v roce 1949 v Praze
malířka

Marie Kůsová je malířka. Tvoří ve Studiu Barvolam. Měla už několik výstav.

Marie maluje na obrazy svoje zážitky a příběhy. Maluje na nich vztahy se svými blízkými a prostředí, ve kterém žije. Například namalovala všechny děti, které Ateliér navštívily.

Marie používá hodně výrazné barvy, kterými maluje velké plochy. Na těchto plochách kreslí postavy, domy, jména, čísla autobusů a další věci.

Okraje obrazů mají jinou barvu. Vypadají jako rám obrazu.