Marie Kohoutková

* 2000
malířka

Marie Kohoutková je malířka působící v ateliéru Studio Barvolam. Barevně výrazné velkoformátové obrazy jsou světem odrážejícím autorčiny momentální zájmy, vnímavost i samotný proces tvorby. Marie začala kariéru umělkyně v intimním kruhu své rodiny a přátel jako způsob neverbální komunikace, který jí umožňuje úžeji se propojit  s okolím a vyjadřovat své pohnutky. Dnes dochází pravidelně do Studia Barvolam a pracuje samostatně na svých obrazech, které jí přinášejí velký pocit zadostiučinění. Zatímco Marie o svých obrazech toho moc nenamluví, její obrazy samotné jsou velmi hlasité a odvážné, nepostrádající jedinečný dynamický rukopis.

Na obrazech se často opakuje motiv lidských figur nebo tygrů. Lidské figury jsou inspirované scénami z Mariina oblíbeného muzikálového filmu Mamma Mia a písněmi populární skupiny Abba ze 70tých a 80tých let 20. století. Tygři jsou pak často vyobrazeni v perspektivě s hlavami hledící na diváka en face, se silně vyznačeným typickým pruhováním v kombinaci se zářivě barevným pozadím. Charakteristické jsou velké kulaté oči (často monochromní) na figurách, které se však na některých obrazech mohou rozšířit na celou hlavu figury. Navzdory lehkosti motivů, jsou obrazy výrazově hutné a působí velmi silně a expresivně, přestože podléhají pečlivé technice, která je při práci umělkyně snadno spatřitelná. Objekty její malby zabírají nekompromisně většinu velkého formátu, hloučky osob tvoří hustou síť těl, u kterých nejsou vždy výrazně vyznačeny obrysy. Zvířata i figury jsou abstrahovány působivým způsobem.

Marie Kohoutková využívá jako hlavního média pro svou tvorbu olejové pastely na papíře, které dovolují syté, nemíchané barevné odstíny malby a zároveň zanechávají dynamičnost kresebných tahů. Marie rozkládá motivy na barevné plochy, které potěší jejich obdivovatele. Barevná plošnost, ale i prostor vyjádřený vrstvením barev za pomocí olejových pastelů je pro Marii signifikantní. Překrývající se barvy využívají komplementárních i kontrastních palet a zajímavých barevných spekter. Dílo je velmi vizuálně působivé a přesto jej nelze pojmenovat v žádném případě zjednodušeně dekorativním. Jeho síla je nepopiratelná.

Dynamičnost i rozvaha jsou vidět již v procesu tvorby, při kterém umělkyně pracuje na velkých formátech vytvořených z ustřižené papírové role napnuté na stěně. Pracuje s individuálními, jasnými barvami, s přesností a autorským záměrem se fyzicky přibližuje a oddaluje od plochy, na které pracuje a kontroluje kompozici i barevné rozprostření. Proces je umělecky sebevědomý podobně jako pohyby těla, které se transformují do jednotlivých tahů a finálního výsledku. Preference velkých ploch a rychlá, přestože pečlivá práce, stejně jako jasné barvy odpovídají taktéž nejen tvůrčímu sebevědomí a vizi umělkyně, ale i jejímu zapálení a zájmu o subjekty zobrazené v jejím díle. Obrazy jsou vytvořeny během několika hodin či odpolední neustávající soustředěné práci ve studiu. Hluboké ponoření této mladé malířky je obdivuhodné.

Přestože je Marie Kohoutková neuvěřitelně umělecky produktivní, každé dílo má velmi specifickou atmosféru, kvality a vizuální sílu. Zároveň je evidentní, že některé obrazy tvoří jisté tématické série. Její rukopis je rozpoznatelný a vytváří vizuálně koherentní dílo. Velké formáty jim pak dodávají vizuální působivost i majestátnost, která je nezbavuje hravosti a přidává váhy. I když už dnes, v tomto bodě Mariiny tvorby, spatřujeme velkou konzistentnost, je evidentní, že se Marie Kohoutková za poslední roky, ale i v období posledních měsíců jako umělkyně neustále vyvíjela. Nadále se pak můžeme těšit na to, kam až jí její umělecká studiová praxe zavede, jelikož Marie stále pracuje na svém malířském rukopisu.

Spatřit ji pracovat ve studiu, její systematičnost i hluboké ponoření a vidět díla naživo v opravdovém měřítku je zážitek, který dokáže ještě dále prohloubit míru pokory před procesem vzniku díla a navýšit hodnocení již tak velmi unikátní a výrazně zapamatovatelné tvorby.

Tereza Silonová, 2021